De cultuur van Bolivia (2024)

De cultuur van Bolivia (1)
  • De cultuur van Bolivia getuigt van de prominente inheemse bevolking, met invloeden van de Spaanse koloniale overheersing.
  • Op het platteland dragen Bolivianen vaak traditionele kledingstijlen, maar jongere generaties en stedelingen dragen meestal westerse stijlen.
  • De meest populaire sport in Bolivia is verreweg voetbal, en ze hebben een nationaal team.
  • Hoewel de Boliviaanse literatuur zich traag heeft ontwikkeld, zijn de muziek-, kunst- en danstradities in het land sterk.
  • In Bolivia wonen 36 verschillende inheemse groepen.

Bolivië, eendoor land omgeven landgelegen in Zuid-Amerika, heeft een bevolkingsomvang van 11.67 miljoen. De nationale identiteit van Bolivianen is geëvolueerd gedurende verschillende historische perioden, waaronder pre-kolonisatie, Spaanse overheersing en post-onafhankelijkheid. Het is representatief voor een combinatie van inheemse en Spaanse gewoonten en tradities, en deze combinatie van invloeden op de cultuur is nog steeds erg voelbaar. De festivals, eten, kunst, kleding, architectuur en sociale overtuigingen zijn allemaal beïnvloed door de rijke geschiedenis van dit land. Het belang van de inheemse identiteit wordt weerspiegeld in de bevolking van Bolivia: meer dan 55% is inheems en tussen de 30% en 40% is mestiezen, wat betekent van gemengde Spaanse en inheemse afkomst.

Religie En Feesten

De cultuur van Bolivia (2)

De overgrote meerderheid van de bevolking, 92,5%, van Bolivia identificeert zich als christen. De meest beoefende christelijke denominatie is het katholicisme. Nog eens 3,1% van de bevolking geeft aan een inheemse religie te beoefenen en iets meer dan 4% geeft aan ofwel het Baha'i-geloof te beoefenen ofwel agnostisch te zijn.

De katholieke kerk heeft een geschiedenis van nauwe regeringscontrole in het land. Pas in de jaren zestig kwam de scheiding van kerk en staat daadwerkelijk tot stand. Traditioneel is de katholieke kerk geconcentreerd in stedelijke gebieden van het land, waardoor landelijke gebieden met minder christelijke invloed overblijven. Hierdoor ontwikkelden inheemse groepen een uniek type katholicisme door volksgeloof te vermengen met katholieke leerstellingen. Deze mix is ​​tegenwoordig te zien op de vele festivals die in het hele land worden gevierd.

Een van de meest bekende festivals in Bolivia is het Carnaval de Oruro, dat door UNESCO wordt erkend als een van de meesterwerken van het orale en immateriële erfgoed van de mensheid. Dit festival dateert uit het prekoloniale tijdperk, toen het werd gevierd als een pelgrimstocht naar de heilige bergen van Oruro om de goden van het inheemse spiritualisme het hele jaar door om bescherming te vragen. Tijdens de 17e eeuw verboden Spaanse kolonisten inheemse religieuze vieringen. Als reactie hierop namen de Uru-mensen eenvoudigweg katholieke thema's op om de plaats in te nemen van inheemse goden en gingen ze door met vieren. Het Carnaval de Oruro wordt elk jaar begin februari gehouden. Meer dan 400.000 toeschouwers, 28.000 dansers en 10.000 muzikanten doen mee.

Keuken Van Bolivië

De cultuur van Bolivia (3)

De keuken van Bolivia is gebaseerd op inheemse Andes-ingrediënten zoals aardappelen, maïs, bonen en quinoa en werd voor het eerst beïnvloed door nietjes die door Spaanse immigranten werden meegebracht, zoals rijst, tarwe, rundvlees en kip. Later hebben immigrantengolven ook hun stempel gedrukt op de gastronomie van het land, waaronder die uit Duitsland, Rusland, Italië, Kroatië en Polen.

Silpancho is een typisch Boliviaans gerecht. Het bestaat uit een bord rijst met daarop een laagje gekookte aardappelen. Hierop wordt een plat stuk vlees, meestal rundvlees, gelegd. Het gerecht wordt gegarneerd met gehakte tomaten, uien, bieten, peterselie en een gebakken ei. De Boliviaanse keuken varieert geografisch, maar het nationale gerecht heet Salteña en bestaat uit een halvemaanvormige deegzak gevuld met groenten en vlees.

Kleding Van Bolivië

De cultuur van Bolivia (4)

Stadsbewoners en de jongere generatie Bolivianen dragen typisch westerse kleding, zoals spijkerbroeken, t-shirts en sneakers. Ouderen en mensen die in meer landelijke gebieden wonen, dragen meestal traditionele kleding. Vrouwen dragen bijvoorbeeld meestal een pollera, een lange, geplooide, kleurrijke rok. Bovendien dragen ze vaak een bolhoed in 19e-eeuwse stijl en een kleurrijke sjaal over meerdere lagen truien. Lichtgewicht sjaals, een manta genaamd, zijn alledaags en zijn meestal versierd met inheemse patronen. Traditionele kleding voor mannen omvat vaak poncho's en vesten.

Muziek en dans

De cultuur van Bolivia (5)

De muziek en dans van Bolivia zijn net zo gevarieerd als het eten, de geschiedenis en de keuken van het land. Hoewel de muziek tijdens het kolonialisme aanzienlijk werd beïnvloed door Europese normen, beleefde de traditioneel inheemse muziek in de jaren vijftig een heropleving. Dit toegenomen bewustzijn van inheemse gebruiken en tradities was het gevolg van de culturele en politieke hervormingen van die tijd. Deze inheemse identificatiebeweging duurde tientallen jaren en had een blijvende invloed op de Boliviaanse muziek.

Een van de meest populaire soorten muziek hier heet Huayno, die wordt gekenmerkt door hoge zang en het gebruik van verschillende instrumenten, waaronder de harp, accordeon, charango, gitaar, saxofoon en fluit. Huayno is ook de naam van de dans die de muziek begeleidt. Een man geeft een vrouw zijn rechterarm als uitnodiging om te dansen of legt zijn zakdoek op haar schouder. Als de vrouw de uitnodiging accepteert, voegt het paar zich bij een cirkelvormige groep dansers. De danspasjes lijken op snel stampende voeten, waarbij de man de vrouw volgt. Het paar raakt elkaar slechts af en toe aan door tegen de schouders te stoten.

Kunst en literatuur

De cultuur van Bolivia (6)

Boliviaanse kunst omvat een verscheidenheid aan mediums, variërend van schilderijen tot sculpturen en alles daartussenin. Een van de meest bekende kunststijlen hier staat bekend als Mestizo Baroque, een mix van inheemse invloeden met traditionele Spaanse religieuze kunst. Onlangs heeft Bolivia een hernieuwde belangstelling voor kunst ervaren en zijn er verschillende galerijen en musea opgericht. Enkele talentvolle artiesten uit de moderne tijd zijn onder meer Maria Luisa Pacheco, Guzmán de Rojas, Marina Nuñez del Prado en Alfredo da Silva.

De Boliviaanse literatuur heeft langzamer zijn eigen stijl ontwikkeld. Deze langzame evolutie komt doordat het land veel van zijn getalenteerde schrijvers en dichters verloor door emigratie als gevolg van jarenlange politieke instabiliteit en geweld. De andere factor die bijdraagt ​​aan de beperkte hoeveelheid Boliviaanse literatuur is het grote percentage van de bevolking dat een inheemse taal spreekt, zoals Aymara ofQuechua. Mensen uit deze culturen hebben de neiging om mondelinge verhalen te vertellen in plaats van verhalen te vertellen via het geschreven woord. Enkele van de meest bekende Boliviaanse schrijvers zijn Oscar Cerruto, Adela Zamudio, Víctor Hugo Arevalo Jordan en Gustavo Navarro.

Sporten in Bolivië

De cultuur van Bolivia (7)

De meest populaire sport in Bolivia (en in de wereld) is voetbal, in Noord-Amerika bekend als voetbal. Nationale heren- en damesteams worden georganiseerd door de Federación Boliviana de Fútbol, ​​de nationale bestuursinstantie. Het Boliviaanse nationale team heeft 23 keer deelgenomen aan de Copa América, drie keer aan de FIFA World Cup en één keer aan de Confederations Cup. Momenteel staat het team op de 69e plaats van de wereld.

Bolivianen spelen ook Paleta, dat wordt gespeeld met een racket op een groot buitenveld. Volleybal en tafelvoetbal zijn ook populair in het land.

Sociale overtuigingen en gebruiken in Bolivia

De cultuur van Bolivia (8)

De sociale overtuigingen en gewoonten van Bolivia zijn afhankelijk van de geografische regio en de specifieke inheemse affiliatie. Over het algemeen is de bevolking hier sociaal conservatief en gericht op het gezin. De meeste huishoudens omvatten de uitgebreide familie, met grootouders, tantes, ooms en kinderen die in hetzelfde huis wonen. Het huwelijk speelt hier ook een belangrijke rol in de samenleving en wordt over het algemeen van iedereen verwacht, vooral op het platteland. Met meer dan 36 inheemse groepen die door het hele land leven, zijn de gewoonten van elke groep net zo divers. Dit omvat bijgeloof, sociale gebruiken en traditionele gebruiken.

Deel

Amber Pariona inMaatschappij

  1. Thuis
  2. Maatschappij
  3. De cultuur van Bolivia
De cultuur van Bolivia (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Prof. An Powlowski

Last Updated:

Views: 6287

Rating: 4.3 / 5 (44 voted)

Reviews: 83% of readers found this page helpful

Author information

Name: Prof. An Powlowski

Birthday: 1992-09-29

Address: Apt. 994 8891 Orval Hill, Brittnyburgh, AZ 41023-0398

Phone: +26417467956738

Job: District Marketing Strategist

Hobby: Embroidery, Bodybuilding, Motor sports, Amateur radio, Wood carving, Whittling, Air sports

Introduction: My name is Prof. An Powlowski, I am a charming, helpful, attractive, good, graceful, thoughtful, vast person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.